Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa konektorov ENFit™
 

Máte stále otázky týkajúce sa systému konektorov ENFit™? Na tejto stránke nájdete odpovede na často kladené otázky.

ENFit™ – všeobecné informácie

 1. Čo je ENFit™?

ENFit™ je registrovaná ochranná známka, ktorou sú celosvetovo označované konektory vyhovujúce norme ISO 80369-3.

 1. Čo to je GEDSA?

GEDSA je globálna asociácia dodávateľov aplikačného materiálu na podávanie enterálnej výživy (Global Enteral Devices Supplier Association). V tejto nadnárodnej skupine firmy spolupracujú na zladení časových harmonogramov a spôsobe prechodu na nové ISO kompatibilné konektory (ENFit™) pri systémoch enterálnej výživy. Viac informácií o asociácii nájdete na stránkach stayconnected.org a gedsa.org.

 1. Ktoré spoločnosti prechádzajú na ENFit™ a sú súčasťou GEDSA?

Sú to najvýznamnejší výrobcovia enterálnej výživy a aplikačného materiálu ako Nutricia, Fresenius, Nestlé, Abbott, Kimberly Clark, Covidien, Vygon, ako aj výrobcovia injekčných striekačiek ako Becton Dickinson a B. Braun. Aktuálny zoznam nájdete na stránkach gedsa.org.

 1. Ktorej časti systému na podávanie enterálnej výživy sa týka ENFit™?

ENFit™ ovplyvňuje nasledujúce komponenty:

 • Aplikačné sety na podávanie enterálnej výživy (iba konektor zo setu do enterálnej sondy, netýka sa konektora zo setu do vaku / fľaše).
 • Sondy na podávanie enterálnej výživy (konektor medzi sondou a setom).
 • Medikačný port (konektor pre spojenie so striekačkami)
 • Striekačky (koncovka striekačky).
 1. Prečo je potrebný ENFit™?

Cieľom ISO 80369-3 (obchodný názov ENFit™) je ochrana zdravia pacientov. Hlavný zmysel spočíva v znížení pravdepodobnosti chybného prepojenia systémov na podávanie enterálnej výživy s IV (intravenóznymi) alebo Luer systémami.

 1. Ako spolu súvisia ENFit™ a ENLock?

ENLock bol štandardný druh konektora systémov na podávanie enterálnej výživy, ktorý bol rozšírený najmä v EÚ až do r. 2016. ENFit™ je štandardizovaný konektor systémov na podávanie enterálnej výživy, ktorý je teraz jednotne používaný na celom svete.

Podrobnosti k uvedeniu Nutricia ENFit™ na trh
 

 1. Kedy Nutricia uviedla na trh ENFit™?

Nutricia bola jednou z prvých firiem, ktorá zaviedla ENFit ™ systém na českom a slovenskom trhu. Pre český, slovenský a maďarský trh sa ENFit ™ konektory začali uvádzať v druhej polovici roka 2015.
Od roku 2015 sa začalo prechodné obdobie, kedy boli výživové sety (vrátane medikačného portu) vybavené súčasne konektormi ENFit™ a prechodnými konektormi. Boli zavedené tiež striekačky s konektormi ENFit ™.

Od roku 2017 sú všetky striekačky, sondy a sety vybavené ENFit™ konektormi.

 1. Ako sa líšilo prechodné obdobie od súčasnej situácie?

Prechodné obdobie začalo približne v druhej polovici roka 2015 a trvalo do konca roka 2016, teda približne 12 mesiacov.
Hlavný rozdiel nastal u výživových setov – v prechodnom období boli na ENFit™ konektory setov pridané dodatočné prechodné konektory – jeden bol umiestnený na medikačnom porte a druhý na konci výživového setu. Tieto adaptéry zabezpečovali kompatibilitu setov so sondami a striekačkami existujúcich / starých i nových ENFit™ typov súčasne.

 1. Čo sa stalo po skončení prechodného obdobia?

Po skončení prechodného obdobia boli uvedené na trh finálne sety (bez prechodných konektorov – adaptérov). U prechodných setov bol nastavený režim dopredaja.

Striekačky a sondy sú k dispozícii s konektorom ENFit™ už zo skoršej doby.

Konektory – adaptéry sú naďalej k dispozícii ako samostatné položky, aby nedošlo k problémom s kompatibilitou ENFit™ s inými systémami.

 1. Budú mať všetky výživové sety systém ENFit™?

Áno. Rovnako ako Nutricia, aj ďalší GEDSA partneri prevedú svoje systémy na podávanie enterálnej výživy na systém ENFit™.

 1. Budú mať všetky výživové sondy systém ENFit™?

Áno. Rovnako ako Nutricia, aj ďalší GEDSA partneri prevedú svoje sondy na podávanie enterálnej výživy na systém ENFit™.

 1. Budú mať tiež Nutrison vaky / fľaše systém ENFit™?

Nie, ENFit™ sa týchto častí netýka.

 1. Kedy uvedú ENFit™ na trh ostatné spoločnosti?

Všetky spoločnosti patriace do GEDSA, majú podobné časové rozvrhy pre uvedenie systému ENFit™ v rámci regiónov.

ENFit™ v praxi (konektory a kompatibilita)
 

 1. Ako môžem prepojiť ENFit ™ s ostatnými aplikačnými systémami enterálnej výživy?

Pre zaistenie bezpečnosti pacientov a pre rýchlu a bezproblémovú prácu odporúčame použitie ENFit ™ u celého portfólia aplikačného materiálu enterálnej výživy. Sondy, sety a striekačky s ENFit ™ konektormi je možné ľahko a rýchlo spojiť. Pre prípady, kedy je potrebné ENFit ™ napojiť na iné systémy konektorov, ponúkame možnosť použitia prechodných konektorov. Prehrajte si videá, ktoré ukazujú použitie konektorov alebo si prezrite sekciu Produkty.

 1. Ktoré konektory budú k dispozícii?

V produktovom portfóliu firmy Nutricia bude na predaj 5 druhov konektorov, slúžiacich ako náhradné diely. Tieto konektory budú zabezpečovať kompatibilitu s ostatnými systémami enterálnej výživy. Prehrajte si videá, ktoré ukazujú použitie konektorov alebo si prezrite sekciu Produkty.

 1. Ktoré z konektorov štandardne patrili k prechodným (Transition) setom?

Prechodné (Transition) sety sú štandardne vybavené dvoma adaptérmi. Jeden z adaptérov je umiestnený na medikačnom porte a druhý na zakončení výživového setu. Finálne sety prechodné konektory neobsahujú.

 1. Kde nájdem viac informácií o prechodných konektoroch?

Prehrajte si videá, ktoré ukazujú použitie konektorov alebo si prezrite sekciu Produkty.
 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám