Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Výživa a druhá vlna COVID-19

Od začiatku prepuknutia nového koronavírusu a globálnej pandémie bolo potvrdených viac ako 23 miliónov prípadov vo viac ako 188 krajinách1. Lekárska obec sa snaží lepšie pochopiť patofyziológiu COVID-19 a vyhodnotiť možnosti liečby.


U časti pacientov sa vyvinie závažné ochorenie COVID-19 a vyžaduje sa hospitalizácia. Lekári a vedci sa spočiatku zameriavali na zvládnutie akútnej fázy ochorenia, čoraz viac sa však uznáva, že zotavenie z COVID-19 môže byť dlhá a náročná cesta2, a to najmä pre tých pacientov, ktorí boli dlhodobo hospitalizovaní v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti3.


Až 60 - 80 % pacientov odchádza z JIS s fyzickými a funkčnými problémami4. Úbytok svalovej hmoty je častou komplikáciou kritického ochorenia s dlhodobým dopadom na fyzickú silu a kvalitu života5,6.


Mnoho pacientov, ktorí prekonali COVID-19, majú zníženú fyzickú zdatnosť a zhoršený výkon pri bežných každodenných aktivitách po prepustení z nemocnice7.


Ukázalo sa, že enterálna výživa pozitívne prispieva k zlepšeniu klinických výsledkov8,9, lepšej kvality života8,9 a skoršiemu prepusteniu z nemocnice9 u podvyživených pacientov alebo u tých, ktorí vykazujú príznaky podvýživy v dôsledku rôznych chorôb a stavov. U podvyživených pacientov zotavujúcich sa z vážnych chorôb je na podporu procesu zotavenia nevyhnutná nepretržitá starostlivosť aj vo výžive10. Pre podporu riadenia výživy pacientov s COVID-19 vydal ESPEN praktické pokyny pre prevenciu, diagnostiku a riešenie podvýživy11. V tomto dokumente sa vyzdvihuje potreba považovať výživový manažment za neoddeliteľnú súčasť prístupu k týmto pacientom, ako aj význam zabezpečenia trvalej výživovej podpory pre podvyživených pacientov s COVID-19 po prepustení z nemocnice11.


Prospektívna observačná štúdia uskutočnená na Consorci Sanitari del Marseme v Katalánsku v Španielsku skúmala orofaryngeálnu dysfágiu a podvýživu u hospitalizovaných pacientov prijatých na liečbu COVID-19. Pri sledovaní pacienta do 6 mesiacov po prepustení bolo cieľom pozorovania lepšie opísať prevalenciu dysfágie a podvýživy a potrebu primeranej nutričnej intervencie.


Údaje prezentované na kongrese ESPEN 2020 odhaľujú významné nutričné problémy u pacientov s infekciou COVID-19. Po prijatí do nemocnice polovica pacientov trpela orofaryngeálnou dysfágiou, viac ako 70 % pacientov bolo vystavených riziku podvýživy a 46,5 % pacientov dostávalo perorálne prípravky. Pri prepustení z nemocnice približne 1 z 3 pacientov stratil viac ako 10 kg v porovnaní s obvyklou hmotnosťou12.


„Je nevyhnutné sa pripraviť sa novú vlnu pandémie a zdokonaľovať postupy poskytujúce klinickú odpoveď u pacientov s dysfágiou. Od súčasného skôr reaktívneho prístupu, ktorý sa snaží riešiť podvýživu, dehydratáciu alebo infekciu dýchacích ciest, musíme prejsť  k proaktívnejšiemu prístupu, ktorý sa zameriava na stav pacientov s rizikom orofaryngeálnej dysfágie a podvýživy včas, aby sa predišlo práve týmto komplikáciám .“


Prof. Pere Clavé, Barcelona, Španielsko


 

Vysokoproteínová výživa v malej fľaštičke pre zachovanie svalovej hmoty a samostatnosti1,2,3,6

Nutridrink Compact Protein obsahuje:

  • 125 ml
  • 18 g bielkovín
  • 300 kcal
  • 2,4 kcal/ml
  • ideálny pomer (5:1) ω-6 a ω-3 mastných kyselín4,5
  • dostupný až v 9 príchutiach

Nutilis Powder - zahusťovadlo v práškovej forme do jedla aj nápojov

  • vhodný pre pacientov s dysfágiou (problémy s prehĺtaním)
  • nie je vhodný ako jediný zdroj výživy
  • od 3 rokov 

Referencie k článku

1. https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aug 25 2020. 2. Carfi A, et al. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA. 2020; 324:603-605. 3. https://www.hopkinsmedicine.org/coronavirus/articles/icu-recovery.html. Sep 3 2020. 4. Latronico N, et al. Critical illness polyneuropathy and myopathy: a major cause of muscle weakness and paralysis. Lancet Neurol. 2011; 10:931-41. 5. Puthucheary ZA, et al. Acute skeletal muscle wasting in critical illness. JAMA. 2013; 310(15):1591-1600. 6. Herridge MS, et al. One-year outcomes in survivors of the acute respiratory distress syndrome. NEJM. 2003; 348;683-693. 7. Belli S, et al. Low physical functioning and impaired performance of activities of daily life in COVID-19 patients who survived the hospitalization. Eur Respir J. 2020; in press. 8. Elia M, et al. A systematic review of the cost and cost effectiveness of using standard oral nutritional supplements in community and care home settings. Clin Nutr. 2016; 35:125-137. 9. Stratton RJ, et al. Disease-Related Malnutrition: An Evidence-Based Approach To Treatment. CABI Publishing,Wallingford, 2003. 10. van Zanten ARH, et al. Nutrition therapy and critical illness: practical guidance for the ICU, post-ICU, and long-term convalescence phases. Crit Care. 2019; 23:368. 11. Barazzoni R, et al. ESPEN experts statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clin Nutr. 2020; 39:1631-1638. 12. Clave P, et al. Oropharyngeal dysphagia and malnutrition in patients with Covid-19 at the Concorci Sanitari del Maresme, Catalonia, Spain: Prevalence and needs for compensatory treatment. Abstract at ESPEN congress. 2020. LB-065.

Referencie k prípravku Nutridrink Compact Protein:


1. Yanai. J Clin Med Res. 2015; 7(12):926-931. 2. Starke, et al. Clinical Nutrition. 2011; 30:194- 201. 3. Norman, et al. Clin Nutr. 2008; 27(1):48-56. 4. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010; 8(3):1461. 5. Simopoulos. Biomed Pharmacother. 2002; 56:365–379. 6. Gariballa, et al. Am J Med. 2006; 119(8):693-699.

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.