Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Výsledky celonárodného skríningu v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov

V roku 2018 prebehol projekt NutriAction - skríning podvýživy seniorov žijúcich v sociálnych zariadeniach na Slovensku. 

V spolupráci so Slovenskou geriatrickou a gerontologickou spoločnosťou, Slovenskou lekárskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR a Zväzom poskytovateľov sociálnych služieb v SR prebehol nutričný skríning klientov v 71 zariadeniach po celom Slovensku. Nutričným skríningom prešlo celkovo 3 766 klientov.

Výsledok skríningu:

Viac ako 57 % klientov je v riziku podvýživy alebo už podvýživou trpí.

(Horizontálna os - súčet bodov MNA)

Podvýživa seniorov

Podvýživa je nepomer medzi potrebou a prísunom energie, proteínov a jednotlivých nutrientov na správnu konštitúciu a fungovanie organizmu. Chronické ochorenia a akútne situácie spojené so záťažou (operácia, trauma, pád, infekcia, sociálne zmeny atď.) vedú u starších k patologickej anorexii, kachexii a/alebo jednoducho k neschopnosti prijímať stravu. Malnutrícia je v staršom veku pravidelnou komplikáciou ochorení a naopak už prítomný zlý stav výživy predlžuje liečbu a rekonvalescenciu, zhoršuje prognózu a zvyšuje mortalitu starších pacientov. Dobrý stav výživy spolu s dostatočnou pohybovou aktivitou zmierňujú následky involúcie, úbytok svalovej a kostnej hmoty, znižujú riziko rozvoja krehkosti, ovplyvňujú kognitívne funkcie a zlepšujú schopnosť organizmu zvládať záťažovú situáciu.

Pravidelný skríning seniorov

Samotný vek nad 70 rokov zvyšuje riziko malnutrície, preto je dôležité venovať pozornosť skríningu rizika a už prítomnej malnutrície, diagnostike jej príčin a spolu so snahou o kauzálne riešenie iniciovať aj adekvátnu nutričnú intervenciu. Stav výživy je potrebné posudzovať pravidelne a u všetkých seniorov (aj u zdravých, s nadváhou a obéznych) aspoň raz ročne (odporúčania pre všeobecných lekárov), individuálne s ohľadom na funkčný stav, ochorenia, užívanú liečbu a sociálne zázemie (v sociálnych zariadeniach je odporúčané prehodnotenie každé 3 mesiace). 

Odporúčania

Pre zdravých seniorov, ktorí nie sú v záťažovej situácii, je odporúčané množstvo denného prísunu bielkovín aspoň 1,0 g/kg hmotnosti a energie 30 kcal/kg/deň.

Zdroj: Hoozová J., Malnutrícia – stále aktuálny problém seniorov v sociálnych zariadeniach, NutriAction II, Via Practica, 2019:16(5).


 

Vysokoproteínová výživa v malej fľaštičke pre zachovanie svalovej hmoty a samostatnosti1,2,3,6

Nutridrink Compact Protein obsahuje:

  • 125 ml
  • 18 g bielkovín
  • 300 kcal
  • 2,4 kcal/ml
  • ideálny pomer (5:1) ω-6 a ω-3 mastných kyselín4,5
  • dostupný až v 9 príchutiach

Referencie: 1. Yanai H. J Clin Med Res. 2015; 7(12):926-931. 2. Starke J et al. Clinical Nutrition 30 (2011) 194- 201. 3. Norman K, et al. Clin Nutr. 2008; 27(1):48-56. 4. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010; 8(3):1461. 5. Simopoulos AP. Biomed Pharmacother. 2002;56:365–379. 6. Gariballa S, et al.. Am J Med. 2006; 119(8): 693-699.

 

 

 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.