Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

V správnom čase, naplno a v potrebnej dávke

Použitie vysokoproteínovej výživy ako prípravku prvej voľby pri stratégii nutričnej podpory u kriticky chorých pacientov prešlo v posledných rokoch postupnou modifikáciou, pričom sa v súčasnosti ako najoptimálnejšia stratégia javí postupné navyšovanie dávky ako energie, tak aj proteínu.1,2

Parametre prípravku Nutrison Protein Intense preto túto stratégiu umožňujú:

 

  • Správne načasovanie + Progresívny proteínenergetický príjem + Vysoká dávka proteínu: prináša klinický benefit u kriticky chorých pacientov1
  • Kvalitný proteín P4 s vysokým aminokyselinovým skóre3 pre dobrú tolerabilitu2-6 a zníženie rizika aspirácie5
  • Nízka osmolarita pre dobrú toleranciu7
  • V 5. dni možno dosiahnuť cieľ 1,5 g P/kg/deň2
  • Z celkovej energie 1,26 kcal/ml - 32,7 En% zo sacharidov
  • Dobrú gastrointestinálnu toleranciu Nutrisonu Protein Intense2 možno využiť aj na pokrytie potrieb trofickej výživy (400 ml/24 h)8-10

 

PDF NA STIAHNUTIE NÁJDETE NA KONCI ČLÁNKU

TUBE21HOSICU51SK
Prípravok Nutrison Protein Intense je potravina na osobitné lekárske účely na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením u kriticky chorých pacientov. Prípravok sa musí používať pod lekárskym dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť. 


Ref.: 
1)    Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019 Feb; 38(1):48-79.  
2)    van Zanten ARH, Petit l, De Waele J, et al. Very high intact-protein formula successfully provides protein intake according to nutritional recommendations in overweight critically ill patients: a double-blind randomized trial. Critical Care. 2018 Jun 12; 22(1):156.  
3)    Boirie Y, Dangin M, Gachon P, et al. Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 dec 23; 94(26):14930-14935.
4)    Kuyumcu S, Menne D, Curcic J, et al. Noncoagulating enteral formula can empty faster from the stomach: a double-blind randomized cross-over trial using magnetic resonance imaging. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015; 39(5):544–551.
5)    van den Braak CCM, Klebach M, Abrahamse E, et al. A novel protein mixture containing vegetable proteins renders enteral nutrition products non-coagulating after in vitro gastric digestion. Clin Nutr. 2013 Oct; 32(5):765–771.
6)    Gandy J, et al. Manual of dietetic Practice. 5th Edition. ed. Willey Blackwell, 2014.
7)    Zadak Z, Ken-Smith l. Basics in Clinical Nutrition: Commercially prepared formulas. ESPEN J. 2009; 4:e212-e215.
8)    Zhang D, Li H, Li Y, et al. Gut rest strategy and trophic feeding in the acute phase of critical illness with acute gastrointestinal injury. Nutr Res Rev. 2019 Dec; 32(2):176-182.     
9)    Rice TW, Wheeler AP, Thompson BT, et al. Initial trophic vs full enteral feeding in patients with acute lung injury: the EDEN randomized trial. JAMA. 2012 Feb 22; 307(8):795-803.
10)    Rice TW, Mogan S, Hays MA, et al.  Randomized trial of initial trophic versus full-energy enteral nutrition in mechanically ventilated patients with acute respiratory failure. Crit Care Med. 2011 May; 39(5):967–974.


 

Na stiahnutie
PDF
Nutrison Protein Intense - nutričná intervencia podľa najnovšej EBM864.27 KB
PDF
Lokálne sledovanie tolerability - Procatching - dosiahnutie proteínového cieľu v 5. dni321.89 KB
Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.