Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Úloha výživy u pacienta po prekonaní COVID-19 a jeho vplyv na zdravie starších osôb

Najnovší report publikovaný Globálnou koalíciou pre zdravie (Global Coalition on Ageing- GCA) a spoločnosťou Nutricia sledoval dopad pandémie koronavírusu COVID-19 na zdravie a život starších ľudí. Od začiatku pandémie sa na výživu začal klásť väčší dôraz, avšak naďalej sa stretávame so situáciami, kedy je výživa u pacientov nedostatočne riešená. Report zdôrazňuje dôležitosť výživy a fyzickej aktivity u starších ľudí pre podporu ich zdravia a kvality života počas pandémie koronavírusu COVID-19, ale aj po nej.

Každý rok sa celosvetovo zvyšuje počet starších osôb, čo predstavuje demografickú zmenu, ktorá má dôsledok pre celú spoločnosť. Pravdepodobne by nikto nepovedal, že rok 2020 označovaný za “desaťročie zdravého starnutia” bude poznačený celosvetovou pandémiou, ktorá bude výzvou pre starších ľudí, najmä pre starších ľudí nad 60 rokov so zdravotnými problémami, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny. Protipandemické opatrenia proti šíreniu koronavírusu mali často neželaný dopad na sociálnu stránku života jednotlivcov, spoločnosti, ale aj na ekonomiku či poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je dôležité si budovať zdravý životný štýl počas celého života, avšak nikdy netreba zabúdať na výživu, a to najmä v staršom veku. 

 

Generálny riaditeľ Svetovej koalície pre starnutie Michael W. Hodin, PhD, povedal: „Nemôžeme podceňovať ústrednú úlohu výživy pri zdravom starnutí. Jednoducho povedané, bez zdravej výživy, neexistuje zdravé starnutie. Toto tvrdenie by malo byť v čase globálnej pandémie komunikované ako zo strany zdravotníkov, tak aj politických činiteľov, ktorí by sa mali usilovať o podporu zdravia starších ľudí.“


Je známe, že starší ľudia často trpia podvýživou (malnutríciou), čo môže byť dôsledkom starnutia, s ktorým je spojená sarkopénia (úbytok svalovej hmoty), syndróm krehkosti, či pokles kognitívnych funkcií. Malnutrícia býva často prehliadaná, alebo býva považovaná za bežnú súčasť starnutia. 


Jedným z dôsledkov podvýživy môže byť aj narušenie imunitného systému, čoho následkom je vyššie riziko infekcie a schopnosti organizmu sa z ochorenia zotaviť. V priemere až 31 % hospitalizovaných pacientov je malnutričných.1 Podvýživa je oveľa častejšia u starších ľudí a postihuje až 52,7 % starších pacientov prijatých do nemocnice s ochorením COVID-19.2 Dr. Riccardo Caccialanza, vedúci oddelenia pre klinickú výživu a dietetiku v  San Matteo v talianskom meste Pavia, zdôrazňuje dôležitosť výživy pacientov: „Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabránenie podvýživy alebo obmedzenie rizika vzniku malnutrície na minimum, s cieľom zamedziť vzniku následkov na kvalitu života pacienta. Toto je taktiež veľmi dôležité pre pacientov s ochorením COVID-19.“


Výživa je nevyhnutnou súčasťou zotavovania sa  po ťažkom ochorení a v príjme klinickej výživy by sa malo pokračovať aj po prepustení z nemocnice.3 Dr. Patrick Kamphuis, Senior Medical Affairs Director v Nutricia poznamenáva, že: “Pandémia zdôraznila potrebu zaoberať sa podvýživou u starších ľudí v domovoch sociálnych služieb. V spoločnosti Nutricia veríme, že adekvátny skríning a nutričná intervencia, by mali byť neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti, aby mal každý príležitosť na zdravé starnutie.“

Prečítajte si viac o možnostiach integrovanej starostlivosti v priloženom dokumente, aby sme spolu pomohli a umožnili lepší a kvalitnejší život až 2 miliardám ľudí nad 60 rokov po celom svete.


Referencie:
1.    Van Vliet I, et al. High prevalence of malnutrition both on hospital admission and predischarge. Nutrition. 2020; 77:110814.
2.    Li T, et al. Prevalence of malnutrition and analysis of related factors in elderly patients with COVID-19 in Wuhan, China. Eur J Clin Nutr. 2020;74:871–875 . 
3.    Barazzoni R, et al. Espen expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection. Clinical Nutrition. 2020; 39:1631-1638.

 

Na stiahnutie
PDF
The Role of Nutrition in COVID-19 Recovery and the Ongoing Pursuit of Healthy Aging1.98 MB
Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.