Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Séria webinárov o enterálnej výžive

Vítame Vás na stránkach e-learningového projektu Nutričné minimum pre prax, ktorého cieľom je ponúknuť zhrnutie aktuálnych poznatkov o problematike malnutrície súvisiacej s ochorením či možnosti voľby enterálnej výživy.

Zhoršený nutričný stav je znakom mnohých chronicky prebiehajúcich ochorení. Podvyživenému pacientovi sa znižuje kvalita života, horšie reaguje na terapiu a zdravotníckemu systému sa zvyšujú náklady na liečbu základného ochorenia.

„V ľudskom organizme nepretržite  prebieha metabolizmus, pri ktorom sa z molekúl výživy uvoľňuje energia na zabezpečenie vitálnych funkcií a substráty na regeneráciu poškodených tkanív, obnovu buniek a dôležitých  cirkulujúcich funkčných proteínov. Ak je prívod molekúl výživy nižší ako sú požiadavky, vzniká malnutrícia.“

MUDr. Mária Voleková, CSc.

 

 1. WEBINÁR - Malnutrícia súvisiaca s ochorením a jej praktické dôsledky

„Edukačný webinár je zorganizovaný s cieľom poskytnúť odborné informácie o malnutrícii, možnostiach jej prevencie a liečby, pretože na Slovensku stále zomierajú pacienti bez akejkoľvek nutričnej starostlivosti. Nutričná podpora je základným predpokladom zvládnutia chronického ochorenia, aj kritického stavu.“

 

 

 

 2. WEBINÁR - Enterálna výživa - ATC klasifikácia

„Prednáška je venovaná enterálnej výžive a ATC klasifikácii tak, ako ju nachádzame na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR. V súčasnosti sú v zastúpení štandardné diéty, s vyváženým zastúpením živín a špeciálne diéty prispôsobené konkrétnemu ochoreniu. Štandardné polymérne diéty sú dostupné k preskripcii všetkým lekárom. Podmienkou ordinácie je dodržanie protokolárnych postupov. Včasnou výživou sa zachráni viac pacientov.“

 

 

 

Autorka sa klinickej výžive venuje celé desaťročia. Pred rokmi spolu s nebohým prof. Kothajom, MUDr. Kollárikom a MUDr. Gáborom založila SSPEV a zorganizovala 25 medzinárodných odborných konferencií. Ako dlhoročná členka kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny navrhla súčasne platnú ATC klasifikáciu, zaslúžila sa o úhradu enterálnej výživy zdravotnou poisťovňou. Je autorkou 3 monografií o klinickej výžive, kapitol o výžive do monografií z chirurgie, geriatrie, klinickej onkológie, publikovala skoro 150 odborných článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch, má za sebou bohatú prednáškovú aktivitu. Vychovala súčasnú generáciu nutricionistov, ktorí v začatej práci aktívne pokračujú. Ako dôchodkyňa pracuje v NsP Revúca.

 

V spoločnosti Nutricia si tento rok pripomíname 25. výročie na slovenskom trhu a zároveň 125. výročie od svojho založenia. Ako európsky líder prinášame výživu pre lepší a zdravší život a naše produkty pomáhajú miliónom ľudí po celom svete. Vieme, že správna výživa v správnom čase môže ovplyvniť trajektóriu zdravia každého z nás.

 

Zistite viac o NOVINKE Nutridrink Compact Protein Mix príchuti!

Aktuálny cenník, portfólio a elektronický protokol - NA STIAHNUTIE TU!

 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.