Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Sarkopénia a leucín

Nutričný stav zohráva kľúčovú úlohu v živote každého jednotlivca, pričom významne ovplyvňuje priebeh ochorení, prognózu a prežívanie pacientov najmä vyššieho veku a s chronickými ochoreniami.1

So stúpajúcim vekom dochádza v organizme k fyziologickým zmenám, ktoré ovplyvňujú metabolické procesy v starobe. S vekom sa zvyšuje podiel tukového tkaniva a dochádza k poklesu svalovej hmoty. Rovnako v starobe klesá energetická potreba v závislosti na zmenách zloženia tela, telesnej aktivity a funkčných schopnostiach organizmu.2

Výživa seniorov

Dáta z veľkých populačných štúdií ukazujú, že ako telesná hmotnosť, tak aj BMI sa počas väčšiny dospelého života postupne zvyšuje a dosahuje maximálne hodnoty vo veku 50-59 rokov u mužov aj žien. Po 60. roku má priemerná telesná hmotnosť a BMI tendenciu klesať. V seniorskom veku od 70. rokov potom klesá množstvo ako netukovej svalovej hmoty (svalov), tak tukovej hmoty.3

Starnutie je spojené s fyziologickou anorexiou, zníženým kalorickým príjmom a úbytkom hmotnosti, čo je následne spojené s úbytkom svalovej hmoty a zvýšenou úmrtnosťou.4 Pre udržanie zdravia starších dospelých je tak dôležitý príjem bielkovín. Starší ľudia majú vysoké riziko nedostatočného príjmu bielkovín až 41 % žien a 38 % mužov starších ako 50 rokov prijalo menej, než je odporúčaná dávka bielkovín (0,8 g/kg/deň).4 Nedostatočný príjem proteínu tak môže viesť k rozvoju sarkopénie.5

Sarkopénia

Termín sarkopénia (z gréčtiny sarx – mäso, penia – nedostatok, strata) bol už v roku 1989 Irwinom Rosenbergom opísaný ako vekom podmienená strata svalovej hmoty. Starnutie je spojené s progresívnou stratou funkcie tkaniva a orgánov. Ako ľudské telo starne, hmotnosť kostrového svalu sa každý rok zníži o 0,1 % až 0,5 %.

Tento proces sa začína dovŕšením 30. roku života a dramaticky sa zrýchľuje po dosiahnutí veku 65 rokov. Spolu so znižovaním svalovej hmoty a jej funkcie dochádza aj k redukcii svalovej sily, celkovej fyzickej zdatnosti a výkonnosti. Pacienti so sarkopéniou majú ťažkosti pri chôdzi do schodov a po nerovnom povrchu, pri dlhšom státí, ťažko sa im vstáva zo sedu, v prípade pádu sa nedokážu zdvihnúť. Znížená je aj sila rúk a paží, majú problémy pri otváraní pohárov a fliaš, nosení a zdvíhaní bremien už o váhe 3 – 5 kg. To všetko negatívne ovplyvňuje kvalitu života chorých, ich celkové zdravie a fungovanie v bežnom živote.6 Nemali by sme tiež zabúdať, že znížená svalová hmota a sila sú dobre známymi prediktormi krehkosti a zvyšujú riziko pádov u starších dospelých.7

Do patogenézy sarkopénie celkom nepochybne zasahuje aj malnutrícia a je jedným zo známych faktorov zhoršujúcich svalovú funkciu predovšetkým u krehkých pacientov. So stúpajúcim vekom klesá celkový kalorický príjem, menia sa stravovacie návyky a strava bohatá na energiu a proteíny je nahrádzaná potravinami s nízkou kalorickou a biologickou hodnotou.6

Dostatočný príjem proteínu napomáha udržať svalovú hmotu a silu u dospelých aj starších osôb. Vzhľadom na anabolickú rezistenciu starších osôb je potrebné na dosiahnutie optimálnej proteosyntézy vyššie množstvo proteínu, než sú odporúčané denné dávky (DDD) 0,8 g proteínu/kg hmotnosti/deň. Na základe výsledkov štúdie PROT-AGE bolo navrhnuté zvýšenie DDD proteínu pre staršie osoby na 1,2 g/kg/deň. U seniorov so syndrómom krehkosti alebo chronickým ochorením s vysokým rizikom progresie sarkopénie je odporúčaná dávka proteínu ešte vyššia 1,2 – 1,5 g/kg/deň.6

V súčasnosti je množstvo vedeckých dôkazov, že proteínová suplementácia spomaľuje úbytok svalovej hmoty, väčší efekt je viditeľný u pacientov s pôvodne nízkym príjmom proteínu.6 Za kľúčový mediátor anabolizmu je považovaný leucín.7 Systematické prehľady, metaanalýzy a ďalšie štúdie potvrdzujú, že leucín zvyšuje proteosyntézu vo svaloch a tiež LBM (Lean Body Mass) a môže tak rozširovať spektrum možných intervencií u sarkopénie.8,9,10

Graf: Spojitosť medzi malnutríciou, sarkopéniou a krehkosťou.11,12

Vplyv výživy na sarkopéniu

Pre zachovanie svalovej hmoty a samostatnosti môžeme stravu pacienta doplniť o  prípravky klinickej výživy. Uprednostňujeme vysokoproteínové prípravky s obsahom kvalitných proteínov13-16 v dávke najmenej 1,5 g/kg/deň11,17 a s vysokým obsahom leucínu, pre jeho anabolické vlastnosti.18,19

 

Vplyv fyzickej aktivity na sarkopéniu

Cvičenie (silové aj aeróbne) v kombinácii s dostatočným príjmom bielkovín a energie je kľúčovou zložkou prevencie a liečby sarkopénie. Bolo preukázané, že príjem bielkovín až 1,6 g/kg/deň zvyšuje u starších osôb svalovú hypertrofiu vyvolanú cvičením.4

 

Nutridrink Compact Protein

obsahuje v dvoch fľaštičkách denne 36,6 g* kvalitných bielkovínúčinnú dávku leucínu na podporu anabolického efektu a syntézy svalových bielkovín. Až 99 % pacientov pocítilo po šesť mesačnom doplňovaní stravy prípravkom Nutridrink Compact Protein aspoň jeden z uvedených benefitov: posilnenie tela, zlepšenie kondície, doplnenie stravy.20

* V dvoch fľaštičkách Nutridrink Compact Protein denne.

Záver

Netreba zabúdať, že sarkopénia je významným prognostickým faktorom morbidity a mortality pacientov s chronickými ochoreniami. Je dôležité a prínosné rozpoznať už jej prvé štádiá a cielene pacienta informovať o možnostiach ovplyvnenia. Zlepšením nutričného stavu vieme ovplyvniť nielen samotné ochorenie, no môžeme predovšetkým zlepšiť kvalitu života pacienta.1

Viac o unikátnom zložení Nutridrink Compact Protein TU!

 


 

Ref.:

 1. Vrbova P, Koller T, Payer J. Sarkopénia v internej medicíne. Via pract. 2019; 16(2):58-60.
 2. Juraskova B, Hrnciarikova D, Holmerova I, et al. Poruchy výživy ve stáří. Med. Pro Praxi 2007; 4(11):443–446.
 3. Villareal D, Apovian C, Kushner R, et al. Obesity in older adults: technical review and position statement of the American Society for Nutrition and NAASO, The Obesity Society. Am J Clin Nutr. 2005 Nov; 82(5):923-934.
 4. Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, et al. Nutritional recommendations for the management of sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2010 Jul; 11(6):391-396.
 5. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019 Jan 1; 48(1):16-31.
 6. Topinkova E. Sarkopenie jako závažné orgánové selhání, její diagnostika a současné možnosti léčby. Vnitř Lék. 2018; 64(11):1038-1052.
 7. Borack M, Volpi E. Efficacy and Safety of Leucine Supplementation in the Elderly. J Nutr. 2016 Dec; 146(12):2625S-2629S.
 8. McDonald  CK,  Ankarfeldt  MZ,  Capra  S  et  al.  Lean  body  mass change  over  6  years  is  associated  with  dietary  leucine  intake  in  an older Danish population. Br J Nutr 2016; 115(9):1556–1562.
 9. Xu  Z,  Tan  Z,  Zhang  Q  et  al.  The  effectiveness  of  leucine  on muscle  protein  synthesis,  lean  body  mass  and  leg  lean  mass  accretion in older people: a systematic review and meta­analysis. Br J Nutr 2015;  113(1):25–34. 
 10. Kamei Y, Hatazava R, Uchitomi R, et al. Regulation of Skeletal Muscle Function by Amino Acids. Nutrients. 2020 Jan 19; 12(1):261.
 11. Cruz-Jentoft AG, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019;48:16-31.
 12. Beaudart C, et al. Malnutrition as a Strong Predictor of the Onset of Sarcopenia Nutrients. 2019; 27:2883.
 13. Yanai H. Nutrition for Sarcopenia. J Clin Med Res. 2015;7(12):926-931.
 14. Starke J, Schneider H, Alteheld B, et al. Short-term individual nutritional care as part of routine clinical setting improves outcome and quality of life in malnourished medical patients. Clin Nutr. 2011 Apr; 30(2):194-201.
 15. Norman K, Kirchner H, Freudenreich M, et al. Three month intervention with protein and energy rich supplements improve muscle function and quality of life in malnourished patients with non-neoplastic gastrointestinal disease-a randomized controlled trial. Clin Nutr. 2008 Feb; 27(1):48-56.
 16. Gariballa S, Forster S, Walters S et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Nutritional Supplementation  During Acute Illness. Am J Med. 2006; 119(8): 693-699.
 17. Cruz-Jentoft AG, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019;48:16-31.
 18. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019 Feb; 38(1):10-47.
 19. Lollo PCB, Silva LBC, Batista TM, et al. Effects of whey protein and casein plus leucine on diaphragm the mTOR pathway of sedentary, trained rats. Food Res Int. 2012 Nov; 49(1):416-424.
 20. Kamei Y, Hatazawa Y, Uchitomi R, et al. Regulation of Skeletal Muscle Function by Amino Acids. Nutrients. 2020 Jan 19; 12(1):261.
 21. Data on file. Nutricia, 2021.

 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám