Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Prečo zvoliť Fortimel DiaCare u pacienta s diabetom?

Prevalencia diabetes v európskej populácii vo vekovej kategórii od 60 do 79 je v rozmedzí 10 – 20 %. Faktom je, že viac ako polovici ľudí mladších ako 50 rokov nie je diabetes vôbec diagnostikovaný.1 Dáta zo Spojených štátov (z r. 2012) predikujú až 50 % prevalenciu diabetu u ľudí vo veku nad 65 rokov v roku 2050. Aktuálna prevalencia je okolo 25 až 27 %.1,2

 

Vedeli ste, aká je incidencia ochorenia diabetes mellitus 2. typu na Slovensku?

Najvyššia miera incidencie ochorenia diabetes mellitus 2. typu je u ľudí nad 45 rokov, pričom táto skupina predstavuje až 86,4 % všetkých novodiagnostikovaných pacientov. Naopak vo vekovej kategórii nad 65 rokov je už výskyt v rozmedzí 816 – 848 prípadov na 100 000 obyvateľov, čo predstavuje veľmi nízke percento.

Mnoho pacientov trpiacich týmto ochorením postihujú aj ďalšie zdravotné komplikácie, ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, ktorých najčastejšou príčinou je arteriálna hypertenzia. Ďalším pridruženým ochorením je porucha metabolizmu lipidov, diabetická neuropatia, či rôzne očné komplikácie.3

 

Malnutrícia môže významne komplikovať zdravotný stav seniorov s diabetom bez ohľadu na hodnotu BMI

Starší pacienti s diabetom môžu byť podvyživení bez spojitosti s indexom telesnej hmotnosti (BMI). U týchto pacientov sú očakávané horšie výsledky a vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť, ako u pacientov s diabetom samotným. Malnutrícia u seniorov, obzvlášť u diabetikov, vedie k poruchám svalovej funkcie, poruchám hojenia rán, úbytku kostnej hmoty, dysfunkcii imunity a celkovému funkčnému poklesu, prehlbuje tak náklady na starostlivosť o diabetes o viac ako 50 %. Malnutríciu je nutné vnímať ako významnú komorbiditu pacientov s diabetom, nakoľko riziko ich úmrtia je vyššie až o 69 %.4

Vzhľadom k vysokej miere obezity u pacientov s diabetom je hodnotenie nutričného stavu týchto pacientov často ignorované. Pritom 27,7 až 37,5 % diabetikov s preukázanou malnutríciou alebo rizikom malnutrície má zároveň BMI vyššie ako 25 kg/m2!5,6

Pacienti s DM 2. typu trpia predovšetkým nadbytkom mikronutrientov (dôležitý etiologický faktor spôsobujúci ochorenie) a pacienti s DM 1. typu bývajú v dobe diagnózy podvyživení. Tým, že sa diabetes mellitus 2. typu väčšinou vyskytuje v súvislosti s obezitou a je spájaný s inzulínovou rezistenciou, očakáva sa, že sa nájdu starší diabetici, pretože trpia určitou úrovňou podvýživy, s vyšším indexom telesnej hmotnosti, ako pacienti bez diabetu.7 Vo všeobecnosti tak môžeme povedať, že je možné očakávať minimálne 21 % výskyt malnutrície u pacienta s diabetom bez ohľadu na jeho BMI.8

 

Vysokoproteínová diéta pre zlepšenie kontroly glykémie a diabetu

Pacientom s diabetom možno indikovať vysokoproteínovú diétu na dosiahnutie priaznivých výsledkov pri strácaní telesnej hmotnosti a metabolizme lipidov.9 Príjem proteínov vyšší ako 1 - 1,5 g/kg/deň je schopný zlepšiť kontrolu glykémie a zvýšiť množstvo svalovej hmoty. Taktiež aj konzumácia špecifických mliečnych bielkovín zlepšuje citlivosť na inzulín tým, že zlepšuje zloženie tela, zvyšuje uvoľňovanie inzulínu, urýchľuje oxidáciu tukov a stimuluje rýchlosť syntézy svalových bielkovín (MPS) u starších dospelých. Cvičenie, konkrétne odporový tréning, taktiež pôsobí synergicky na útlm. U diabetikov sa ukazuje, že miera úbytku svalovej hmoty je vyššia ako u zdravých starších dospelých a že majú menšiu svalovú hmotu, silu a funkciu ako kontrolné skupiny odpovedajúceho veku. Význam zachovania svalovej hmoty u diabetikov spočíva v tom, že kostrový sval je najväčšou zásobárňou glukózy v tele, a tak aj 3 % prírastok svalovej hmoty je spájaný so 7,5 % relatívnym znížením rizika prediabetu.10

Mliečne proteíny, kazeín a najmä srvátkový proteín, majú inzulinotropné vlastnosti, čo znamená, že zvyšujú uvoľňovanie inzulínu pri zachovaní nízkej glykemickej odpovedi.9 Zníženie energetického obsahu sacharidov v strave z 55 na 30 %, zatiaľ čo je izoenergeticky zvýšený obsahu tukov a bielkovín, významne znižuje postprandiálne kolísanie hladiny glukózy. Znižuje sa taktiež sekrécia inzulínu, čoho výsledkom je  následná sýtosť pacienta a dobrá kontrola diabetu.11

Pacienti s hyperglykémiou, pacienti s narušenou glukózovou toleranciou a diabetickí pacienti s funkčným gastrointestinálnym traktom, ktorí odmietajú alebo nemôžu prijímať dostatočné alebo odporúčané množstvo klasickej stravy, ktorú potrebujú prijať na dennej báze, vyžadujú špecifickú enterálnu výživu pre lepšiu kontrolu glykémie.

Výsledky prehľadového článku od Elia et al.12, ktorý hodnotil efekt nutričnej intervencie, ukázal, že užívanie špecifických perorálnych prípravkov pre diabetikov je v porovnaní s prípravkami so štandardným zložením spájané s lepšou glykemickou kontrolou. Na rozdiel od štandardných prípravkov majú špecifické enterálne prípravky pre diabetikov vyšší podiel tuku (so zvýšeným obsahom MUFA), znížený obsah sacharidov s preferenciou polysacharidov s nízkym glykemickým indexom a celkovo inak definovaný pomer živín špecificky prispôsobených kontrole glykémie. Dôsledné užívanie špecifických prípravkov pre diabetikov vedie k preukázateľne nižšiemu postprandiálnemu vzostupu glykémie, maximálnej koncentrácii glukózy a zníženej potrebe inzulínu až do 71 % a k menšiemu množstvu komplikácií.12

Konzumácia hyperkalorického, vysokoproteínového diabetického prípravku s nízkym glykemickým indexom a s obsahom vlákniny ako je Fortimel DiaCare - vedie k nižšej postprandiálnej odpovedi na glykémiu v porovnaní s izokalorickým štandardným vysokoenergetickým perorálnym výživovým doplnkom s vysokým obsahom bielkovín u starších pacientov podvyživených alebo v riziku podvýživy a s DM 2. typu.13

Závažnosť poddiagnostikovaného diabetes mellitus spájaného so skrytou malnutríciou, môže u týchto pacientov rezultovať ako skrytá sarkopenická obezita (spoločný výskyt vysokej adipozity a nízkej svalovej hmoty u daného jedinca), ktorá vo vekovej kohorte 50 - 70 rokov zvyšuje riziko mortality.14 Riziko úmrtia pri sarkopenickej obezite je podobné riziku samotnej sarkopénie!15

Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom títo pacienti potrebujú včasnú indikáciu k preskripcii vysokoproteínovej enterálnej výživy špeciálne upravenej pre efektívnu kontrolu glykémie.


*Na doplnenie stravy, ak lekár neurčí inak. Fortimel DiaCare je potravina na osobitné lekárske účely. Na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením u pacientov s diabetes mellitus alebo hyperglykémiou.

Referencie: 1. DECODE Study Group. Age-and sex-specific prevalences of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care. 2003 Jan; 26(1):61-69. 2.National Diabetes Statistics Report, 2020. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Dept of Health and Human Services; 2020. 3. https://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Diabetologia/Cinnost_ diabeto logickych_ambulancii_v_SR_2020_sprava_k_publikovanym_vystupom.pdf 4. Ahmed N, Choe Y, Mustad VA, et al. Impact of malnutrition on survival and healthcare utilization in Medicare beneficiaries with diabetes: a retrospective cohort analysis. BMJ Open Diabetes Research & Care. 2017; 6(1):e000471. 5. Yildirim ZG, Uzunlulu M, Caklili OT, et al. Malnutrition rate among hospitalized patients with type 2 diabetes mellitus. Prog Nutr. 2018; 20(2):183-188. 6. Silva E, Andrade C, Narciso L, et al. Prevalence of malnutrition risk in elderly with type 2 diabetes mellitus. Endocrinol Metab Int J. 2021; 9(2):25-30 7. Sanz-París A., Lardiés-Sánchez B. Nutritional Status in Malnourished Older Diabetics. In: Preedy V., Patel V. (eds) Handbook of Famine, Starvation, and Nutrient Deprivation. Springer, Cham. 2019. 8. Keskinler MV, Feyİzoglu G, Yildiz K, et al. The Frequency of Malnutrition in Patients with Type 2 Diabetes. Medeni Med J. 2021; 36(2):117–122. 9. Zhao WT, Luo Y, Zhang Y, et al. High protein diet is of benefit for patients with type 2 diabetes: An updated meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Nov; 97(46):e13149. 10. Beaudry KM, Devries MC. Nutritional Strategies to Combat Type 2 Diabetes in Aging Adults: The Importance of Protein. Front Nutr. 2019 Aug 28; 6:138. 11. Samkani A, Skytte MJ, Kandel D, et al. A carbohydrate-reduced high-protein diet acutely decreases postprandial and diurnal glucose excursions in type 2 diabetes patients. Br J Nutr. 2018 Apr; 119(8):910-917. 12. Elia M, Ceriello A, Laube H, et al. Enteral nutritional support and use of diabetes-specifi c formulas for patients with diabetes. A Systematic review and meta-analysis. Diab. Care 2005; 28:2267-2279. 13. Laksir H, Lansink M, Regueme SC, et al. Glycaemic response after intake of a high energy, high protein, diabetes-specific formula in older malnourished or at risk of malnutrition type 2 diabetes patients. Clin Nutr. 2018 Dec; 37(6 Pt A):2084-2090. 14. Aller CV, Lara J, Stephan B, et al. Sarcopenic obesity and overall mortality: Results from the application of novel models of body composition phenotypes to the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. Clin Nutr. 2019 Feb; 38(1):264-270. 15. Hamer M, O´Donovan G. Sarcopenic obesity, weight loss, and mortality: the English Longitudinal Study of Ageing. Am J Clin Nutr. 2017 Jul; 106(1):125-129.

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám