Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Podmienky preskripcie enterálnej výživy a najčastejšie chyby

AKO PREDPISOVAŤ ENTERÁLNU VÝŽIVU1

 

Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy:
Hradená liečba prípravkami enterálnej výživy je indikovaná u dospelých pacientov s malnutríciou potvrdenou „Protokolom iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov“ (ďalej len „Protokol“). Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi, oligomérnymi a orgánovo-špecifickými diétami je vyplnený Protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Iniciálne sa indikuje enterálna výživa na 31 dní. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je hodnotenie tolerancie liečby a zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo hmotnosti) zdokumentovaného v zdravotnej dokumentácii pacienta, pokračujúca liečba sa môže indikovať najviac na 31 dní. Prípravok Cubitan je určený na diétny režim pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi a jeho indikácia nevyžaduje vyplnenie Protokolu iniciálnej indikácie.

Množstvový limit
Platí tzv. množstvový limit na indikáciu enterálnej výživy ako nutričnej podpory na max. 31 dní – limit L7 a na indikáciu plnej výživy na max. 31 dní – limit L8. Prípravok Cubitan má osobitý množstvový limit L10 – 15 balení na 31 dní. Pri indikovaní nutričnej podpory hradená liečba po šiestich mesiacoch podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Súhlas zdravotnej poisťovne žiada lekár, ktorý indikoval nutričnú podporu. Pri indikovaní plnej výživy hradená liečba nepodlieha súhlasu zdravotnej poistovne. Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba poskytuje bez predchádzejúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8. Množstvové limity sú uvedené v Zozname kategorizovaných dietetických potravín.

 

CHYBY A OMYLY PRI PRESKRIPCII ENTERÁLNEJ VÝŽIVY2

 

Chyby detegované pri priamej kontrole zdravotnou poisťovňou:

 • Chýba Protokol č. 2 po každom prerušení liečby
 • Chýba záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca k dátumu predpisu o predpise dietetika alebo je dostupné len strohé konštatovanie „predpis dietetika/enterálnej výživy“
 • Chýba zhodnotenie prínosu liečby enterálnou výživou
 • BMI je nesprávne vypočítané
 • BMI nad 25 bez dalších laboratórnych parametrov
 • Predpis paušálne onkologickým pacientom v DSS/CSS bez toho, aby ich lekár videl
 • Pri preskripčne viazanej enterálnej výžive predpis iného druhu, ako odporučil špecialista
 • Predpis bežnej enterálnej výživy diabetikom

 

Chyby detegované pri nepriamej kontrole zdravotnou poisťovňou:

 • Neuvedenie limitu L7 alebo L8
 • Predpis nadlimitného množstva pri L7 alebo L8
 • Predpis viackrát počas jedného mesiaca v maximálnom množstve prislúchajúcemu konkrétnemu limitu
 • Chýbajúci súhlas zdravotnej poisťovne s preskripciou po uplynutí 5 mesiacov bez predpisovania
 • Predpis iného dietetika ako je uvedené v súhlasnom stanovisku zdravotnej poisťovne
 • Ak z kategorizácie vypadne dietetikum, ktoré bolo schválené na výnimku a výnimka nie je dočerpaná, treba žiadat novú výnimku na také dietetikum, ktoré je kategorizované

Aktuálny cenník, portfólio a elektronický protokol - NA STIAHNUTIE TU!

 


Zdroje: 1. Zoznam dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
www.health.gov.sk 2. Kongres SVLS 2020 – Všeobecná zdravotná poistovna, MUDr. Darina Hašcíková

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.