Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Minimalizujte riziko kontaminácie pri podávaní enterálnej výživy

Prečo je dôležité meniť enterálny set každých 24 hodín?

Kontaminácia enterálnej výživy býva často prehliadaná ako možný zdroj bakteriálnej infekcie. Sondová enterálna výživa môže byť kontaminovaná rôznymi spôsobmi. Tieto infekcie najčastejšie vedú k predĺženiu pobytu v nemocnici a pacientom je nutné nasadiť ďalšiu liečbu, aby sa tieto infekcie liečili. Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou ovplyvňujú nielen pacientov, ale majú dopad aj na personál podieľajúci sa na ich starostlivosti. Kontaminácia enterálnej výživy môže viesť k bakterémii, septikémii až k smrti.1 Môže byť tiež príčinou nozokomiálnych infekcií.2

Mikrobiálna kontaminácia výživy môže byť jednou z príčin gastrointestinálnych komplikácií3, a to predovšetkým u pacientov náchylných k infekcii.4 Jedná sa najmä o pacientov užívajúcich antibiotiká pre akútnu infekciu, onkologickí pacienti, pacienti s imunosupresívnou liečbou alebo oslabeným imunitným systémom, pacienti so zníženou sekréciou žalúdočnej kyseliny, pacienti živení do čreva, dlhodobo živení pacienti s traumou, malnutriční pacienti4. Štúdie poukazujú, že maximálna dĺžka použitia enterálneho setu je maximálne 24 hodín.3

Graf: Mikrobiálna kontaminácia enterálnych setov v priebehu 24 hodín5 

Ku kontaminácii najčastejšie dochádza v distálnej časti enterálneho setu a postupne dochádza k retrográdnemu šíreniu mikroorganizmov.3-6

TUBE21HOSSPE26SK
1. Malhi H. Enteral tube feeding: using good practice to prevent infection. Br J Nurs. 2017; 26(1):8-14.
2. Sinha S, Lath G, Rao S. Safety of Enteral Nutrition Practices: Overcoming the Contamination Challenges. Indian J Crit Care Med. 2020; 24(8):709–712.
3. Boullata JI, Carrera AL, Harvey L, et al. ASPEN Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017 Jan; 41(1):15-103.
4. Anderton A. Microbial Contamination of Enteral Tube Feeds – How can we reduce the risks. Penlines. 2000; 16:3-8.
5. Lafourcade P, Boulestrau H, Arnaud-Battandier F, et al. Is a 24-h cyclic closed enteral feeding system microbiologically safe in geriatric patients? Clin Nutr. 2002 Aug; 21(4):315-320.
6. Kohn CL. The relationship between enteral formula contamination and length of enteral delivery set usage. JPEN Journal of Parenteral & Enteral Nutrition. 1991; 15(5):567–571.

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.