Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Integrácia prerehabilitácie a rehabilitácie do klinickej praxe u rizikových chirurgických onkologických pacientov

Dňa 1.6.2021 sa uskutočnil online webinár Európskej spoločnosti pre chirurgickú onkológiu (ESSO), ktorý sa venoval téme integrácie prerehabilitácie a rehabilitácie do klinickej praxe u vysoko rizikových chirurgických pacientov.

Webinár bol zameraný na tri hlavné témy:

  • Who is the High Risk Patient in Need of Prehabilitation? Screening and Assessment of Functional Capacity of Patients and Risk Stratification I. Montroni
  • Nutrition Screening and Assessment for Prehabilitation and Rehabilitation in Surgical Oncology Patients: Intervention Strategies  A. Laviano
  • The Importance of Rehabilitation for Patients at Risk after Elective Surgery in Oncology A. Lübbe

Na úvod sa Dr. Montroni ako chirurg venoval významu prerehabilitácie najmä u starších pacientov, u ktorých podľa štúdií nedochádza k takej perioperačnej starostlivosti ako u mladších pacientov. Dôraz prikladal na diagnostiku stareckej krehkosti (frailty), ktorej prítomnosť má zásadné postavenie pri celkovom klinickom výsledku geriatrického pacienta po chirurgickom zákroku. Vyzdvihol dôležitosť personalizovaného manažmentu starších onkologických pacientov, a to, že každý pacient by mal podstúpiť „frailty“ skríning.

Profesor A. Laviano na úvod hovoril o dôležitosti nepozerať sa len na nádor ako taký, ale na pacienta s nádorom celkovo, kde by nádor mal byť liečený z pohľadu prežívania. Na druhej strane treba pozerať aj na pacienta z pohľadu kvality života, čo zahŕňa výživu, fyzickú aktivitu, manažment bolesti a psychosociálnu podporu. Spomína štúdiu, ktorá preukazuje zníženú svalovú hmotu a denzitu svalovej hmoty, asociovanú s vyššou mortalitou a morbiditou. Iba u 50% pacientov sa používa na zachytenie malnutrície alebo jej rizika validovaný skríningový nástroj. Súčasné ESPEN smernice pre klinickú výživu v chirurgii odporúčajú, u onkologických pacientov v pokročilom nutričnom riziku, odložiť plánovaný chirurgický zákrok o 7 až 14 dní a nastaviť ich najskôr na správnu nutričnú podporu. Štúdie dokazujú, že odloženie operácie u onkologických pacientov o 14 dní nemá vplyv na celkový dlhodobý klinický výsledok u pacientov. U pacientov, ktorým neboli postoperačne podávané orálne nutričné suplementy, mali vyššie dávky chemoterapie a dlhšie trvajúcu liečbu oproti kontrolnej skupine s ONS. Nutričná intervencia predstavuje integrálnu súčasť liečby onkologického ochorenia.

Prof. A. Lübbe uviedol, že súčasná ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), ktorú definuje WHO, nie je v súčasnosti veľmi zaužívaný pojem medzi odborníkmi. Poukazuje na dôležitosť pozerať sa na pacienta nielen z hľadiska diagnózy, ale aj z pohľadu celkového funkčného statusu. Klinická evidencia dokazuje, že prehabilitácia u onkologických pacientov znižuje morbiditu, zvyšuje liečebné možnosti, zlepšuje fyzické a psychické zdravie, redukuje postoperačné komplikácie a zlepšuje fast-track recovery. Medzi základné piliere prehabilitácie patrí: fyzická aktivita, nutričný manažment, minimalizácia rizík a modifikácia životného štýlu.

POZRIEŤ SI ZÁZNAM WEBINÁRU

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.