Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Hot Topic v starostlivosti o kritického pacienta:

Intolerancia enterálnej výživy môže mať u kriticky chorých pacientov oveľa vážnejšie následky, než by ste mohli očakávať.

Súčasné guidelines vo výžive kriticky chorých pacientov odporúčajú podávanie enterálnej výživy u mechanicky ventilovaných pacientov. Počas akútnej fázy kritického obdobia býva bežná intolerancia enterálnej výživy (EFI), ktorá môže mať za následok neadekvátny nutričný príjem. Medzi najčastejšie dôvody prerušenia podávania enterálnej výživy bolo vysoké gastrické reziduúm, zvýšený obvod brucha, distenzia, diskomfort, hnačka alebo eméza.1 

Retrospektívna štúdia tímu Darena Heylanda, ktorá sa zaoberala incidenciou a dôsledkami intolerancie enterálnej výživy, resp. faktormi asociovanými s intoleranciou, zozbierala dáta o 15 918 ventilovaných pacientov v kritickom stave zo 785 ICU oddelení a zistila, že najväčšia miera výskytu intolerancie enterálnej výživy je v skorej fáze kritického obdobia, teda v 4.dni s výskytom 6% a následne klesá. Pacienti, u ktorých sa vyskytla intolerancia enterálnej výživy trpeli nedostatočným príjmom proteínov a energie, boli viac dní na ventilácii, zostávali dlhší čas na nemocničnom lôžku (ICU, JIS) a mali vyššiu úmrtnosť.1

Figure 1- Podiel pacientov s intoleranciou enterálnej výživy (EFI) v danom dni štúdie [Heyland 2021]

Práve v tomto období kritické péče je veľmi dôležité voliť vysokoproteínovú enterálnu výživu s veľmi dobrou tolerabilitou, ktorá práve riziko výskytu intolerancie enterálnej výživy dokáže eliminovať.2 Na druhej strane je však nutné voliť enterálnu výživu, ktorá dokáže pokryť proteínové ciele u kritických pacientov podľa aktuálnych medzinárodných odporúčaní.3-4 Abstrakt  Heylandovej štúdie dostupný tu.

Zvoľte Nutrison Protein Intense pre Vašich pacientov

​​​​​​Výhody Nutrison protein Intense:

  • Jediná hyperproteínová formula s intaktným proteínom, ktorá spĺňa medzinárodné odporúčania živenia kritického pacienta5-9
  • Vedecky dokázané naplnenie proteín-kalorických cieľov bez overfeedingu3-4
  • P4 proteín spĺňa odporúčania aminokyselinového skóre a kvality proteínov10
  • Nízka osmolarita len 275 mOsmol/l má prospešné účinky na toleranciu GIT u kritických pacientov11
  • Denný príjem 1500 kcal poskytuje 20 μg vitamínu D, čo korešponduje s aktuálnymi požiadavkami u dospelých pacientov12-13
     

Ref.:
1. Heyland DK, Ortiz A, Stoppe Ch, et al. Incidence, Risk Factors, and Clinical Consenquenses of Enteral Feeding Intolerance in the Mechanically Ventilated Critically Ill: An Analysis of a Multicenter, Multiyear Database. Crit Care Med. 2021 Jan; 49(1):49-59.
2. Kuyumcu S, Menne D, Curcic J, et al. Noncoagulating Enteral Formula Can Empty Faster From the Stomach: A Double-Blind, Randomized Crossover Trial Using Magnetic Resonance Imaging. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015 Jul; 39(5):544-551.
3. Chapple LS, Summers MJ, Bellomo R, et al. Use of a High-Protein Enteral Nutrition Formula to Increase Protein Delivery to Critically Ill Patients: A Randomized, Blinded, Parallel-Group, Feasibility Trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Dec 9. doi: 10.1002/jpen.2059. Epub ahead of print. PMID: 33296079.
4. van Zanten ARH, Petit L, De Waele J, et al. Very high intact-protein formula successfully provides intake according to nutritional recommendations in overweight critically ill patients: a double-blind randomized trial. Crit Care. 2018 Jun; 22(1):156. 
5. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016; 40:159-211.
6. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006; 25:210–223.
7. Dhaliwal R, Cahill N, Lemieux M, et al. The Canadian Critical Care Nutrition Guidelines in 2013: An Update on Current Recommendations and Implementation Strategies. Nutrition in Clinical Practice. 2014; 29:29-43.
8. Sioson MS, Martindale R, Abayadeera A, et al. Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions: A consensus statement. Clin Nutr ESPEN. 2018; 24:156-164.
9. Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2019; 38:48-79.
10. World Health Organization. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. 2007; WHO technical report series; no. 935.
11. Zadak Z, Kent-Smith L. Basics in clinical nutrition: Commercially prepared formulas. e-SPEN, the European  e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. 2009; 4:e212-e215.
12. European Food Safety. Dietary reference values for vitamin D. EFSA Journal 2016;14(10):4547. 
13. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2010.

 


Prípravok Nutrison Protein Intense je potravina na osobitné lekárske účely na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením u kriticky chorých pacientov. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

TUBE21HOCICU21SK

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.