Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

FortiCare a toxicita v onkologickej liečbe

Nádorová kachexia zvyšuje toxicitu chemoterapie, morbiditu a mortalitu u onkologických pacientov. V období jún 2018 – marec 2019 prebiehalo observačné klinické sledovanie hodnotiace efekt nutričnej intervencie  proteínovým sippingom s obsahom EPA na antropometrické parametre, kvalitu života (QoL) a compliance pacientov podstupujúcich onkologickú liečbu. Observačné klinické sledovanie preukázalo veľmi dobrú compliance pacientov, stabilizáciu antropometrických parametrov, zlepšenie QoL. Pravidelný a správne dávkovaný sipping (2 – 3 nutričné drinky denne) prináša stabilizáciu alebo zlepšenie antropometrických parametrov a pozitívne ovplyvnenie liečebného protokolu.

Cieľom observačného klinického sledovania bolo zmerať efekt 3-mesačnej cielenej nutričnej intervencie proteínovým prípravkom Forticare obsahujúcim EPA na telesnú hmotnosť, BMI, hladinu albumínu v korelácii so schopnosťou pacienta dokončiť liečebný cyklus protinádorovej terapie.

Inklúzne kritériá boli nasledujúce:

  1. Pacienti s kolorektálnym karcinómom, nádormi pažeráka a žalúdka, hlavy a krku a respiračného systému v liečbe chemoterapiou, rádioterapiou a konkomitantnou chemorádioterapiou
  2. Vek: 18 – 80 rokov
  3. Pacienti s aktívnou/radikálnou liečbou (stále prebiehajúca kuratívna/paliatívna)
  4. Pacienti spĺňajúci požiadavky na preskripciu ≥ 2 body podľa Protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov
     

Metódy:

  1. Antropometrické merania: telesná hmotnosť (dynamika hmotnosti v čase), BMI (body mass index – dynamika BMI v čase), BMI/strata telesnej hmotnosti – grading systém
  2. Laboratórne parametre: sérový albumín, CRP (reaktívny zápalový proteín)
  3. Kvalitatívne parametre: dotazník compliance, dotazník QoL, vyhodnotenie úspešnosti liečebného protokolu


Výsledky:

Observačné klinické sledovanie prebiehalo v období jún 2018 – marec 2019. Bolo zozbieraných 333 protokolov, do štatistiky sa započítalo 303 pacientov (zvyšných 30 predstavovali neúplné protokoly a predčasné úmrtia).

 

Primárne sledované parametre:

V priebehu trojmesačného sledovania sledovaní probandi pribrali priemerne 1,2 kg. Došlo k zvýšeniu hladiny albumínu o 1,5 g/l.

 

Sekundárne sledované parametre:

Zdroj: Rosík A., 2019: FortiCare a toxicita v onkologickej liečbe. Nutrition News, 3(2):9-12.


Predpíšte FortiCare pre zachovanie hmotnosti a lepšiu toleranciu onkologickej liečby

 


 

Referencie:

1. Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 Feb; 36(1):11-48. 2. Yoshizane C, Mizote A, Yamada M, et al. Glycemic, insulinemic and incretin responses after oral trehalose ingestion in healthy subjects. Nutr J. 2017 Feb; 16(1):9. 3. Norman K, Kirchner H, Freudenreich M., et al. Three month intervention with protein and energy rich supplements improve muscle function and quality of life in malnourished patients with non-neoplastic gastrointestinal disease—A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2008; 27(1):48-56.

 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.