Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

eNUTRIFÓRUM 2020

Pozrite si sériu webinárov eNutriFórum.

 

ČASŤ I.

Narušenie nutričného stavu je spoločným znakom mnohých chronicky prebiehajúcich ochorení, vrátane onkologických. Podvyživenému pacientovi sa znižuje kvalita života, horšie reaguje na terapiu a zdravotníckemu systému sa zvyšujú náklady na liečbu základného ochorenia.

„Nebojím sa povedať, že klinická výživa je integrujúcim článkom medzi jednotlivými klinickými disciplínami v medicíne. Hodnotenie nutričného stavu predstavuje mnohostranné a dynamické posúdenie, ktoré by malo byť súčasťou celkového klinického pohľadu na pacienta. Správnou nutričnou intervenciou dokážeme posilniť imunitu pacienta, čím zlepšíme hojenie rán a znížime riziko reoperácie. V súčasnom svetle poznatkov o patofyziológii rôznych ochorení a zmenách metabolizmu sa klinická výživa stáva moderným dynamicky sa rozvíjajúcim vedný odborom, ktorý sa riadi pravidlami medicíny založenej na dôkazoch.“

MUDr. Juraj Krivuš, garant podujatia

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Sarkopénia a svalová hmota z pohľadu lekára - MUDr. Juraj Krivuš

 

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Praktický pohľad na perkutánnu endoskopickú gastrostómiu pre každého lekára - MUDr. Boris Pekárek, PhD.

 

 

ČASŤ II. 

Udržanie optimálnej telesnej hmotnosti a svalovej hmoty je u onkologických pacientov kľúčový faktor. Zlý nutričný stav pacienta, chudnutie a malnutrícia majú za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu.

„Myslenie chirurgov sa postupne mení. Okrem samotnej operácie sa venujeme aj perioperačnej výžive. So zavedením ERAS protokolu do každodennej praxe, vrátane aplikácie pred a pooperačnej nutričnej podpory, sa nám podarilo významne znížiť pooperačnú dobu hospitalizácie na 4-5 dní. Okrem toho sa výrazne znížil výskyt infekčných ranových komplikácií. Vzhľadom na naše niekoľkoročné pozitívne skúsenosti s aplikáciou perioperačnej nutričnej podpory, túto považujeme za podstatnú súčasť v liečebnom procese kolorektálnych ochorení.“

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., garant podujatia

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Vplyv výživy na chirurgický výsledok u onkologického pacienta - Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., Odborný garant podujatia

 

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Liečba malnutrície onkologického pacienta - MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.

 

 

Veríme, že na stránkach vzdelávacieho projektu eNutriforum nájdete užitočné informácie týkajúce sa klinickej výživy, či už vo všeobecnej rovine, alebo pri riešení horúcich tém v manažmente a aplikácii klinickej výživy pri rôznych stavoch a ochoreniach.

 


 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.