Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

eNUTRIFÓRUM 2020

Pozrite si sériu webinárov eNutriFórum.

 

ČASŤ I.  - akreditácia bola ukončená

Narušenie nutričného stavu je spoločným znakom mnohých chronicky prebiehajúcich ochorení, vrátane onkologických. Podvyživenému pacientovi sa znižuje kvalita života, horšie reaguje na terapiu a zdravotníckemu systému sa zvyšujú náklady na liečbu základného ochorenia.

„Nebojím sa povedať, že klinická výživa je integrujúcim článkom medzi jednotlivými klinickými disciplínami v medicíne. Hodnotenie nutričného stavu predstavuje mnohostranné a dynamické posúdenie, ktoré by malo byť súčasťou celkového klinického pohľadu na pacienta. Správnou nutričnou intervenciou dokážeme posilniť imunitu pacienta, čím zlepšíme hojenie rán a znížime riziko reoperácie. V súčasnom svetle poznatkov o patofyziológii rôznych ochorení a zmenách metabolizmu sa klinická výživa stáva moderným dynamicky sa rozvíjajúcim vedný odborom, ktorý sa riadi pravidlami medicíny založenej na dôkazoch.“

MUDr. Juraj Krivuš, garant podujatia

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Sarkopénia a svalová hmota z pohľadu lekára - MUDr. Juraj Krivuš

 

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Praktický pohľad na perkutánnu endoskopickú gastrostómiu pre každého lekára - MUDr. Boris Pekárek, PhD.

 

 

ČASŤ II. - akreditácia bola ukončená

Udržanie optimálnej telesnej hmotnosti a svalovej hmoty je u onkologických pacientov kľúčový faktor. Zlý nutričný stav pacienta, chudnutie a malnutrícia majú za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu.

„Myslenie chirurgov sa postupne mení. Okrem samotnej operácie sa venujeme aj perioperačnej výžive. So zavedením ERAS protokolu do každodennej praxe, vrátane aplikácie pred a pooperačnej nutričnej podpory, sa nám podarilo významne znížiť pooperačnú dobu hospitalizácie na 4-5 dní. Okrem toho sa výrazne znížil výskyt infekčných ranových komplikácií. Vzhľadom na naše niekoľkoročné pozitívne skúsenosti s aplikáciou perioperačnej nutričnej podpory, túto považujeme za podstatnú súčasť v liečebnom procese kolorektálnych ochorení.“

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., garant podujatia

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Vplyv výživy na chirurgický výsledok u onkologického pacienta - Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., Odborný garant podujatia

 

 

Pozrite si záznam z prednášky: 

Liečba malnutrície onkologického pacienta - MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.

 

 

Veríme, že na stránkach vzdelávacieho projektu eNutriforum nájdete užitočné informácie týkajúce sa klinickej výživy, či už vo všeobecnej rovine, alebo pri riešení horúcich tém v manažmente a aplikácii klinickej výživy pri rôznych stavoch a ochoreniach.

 


 

Na stiahnutie
PDF
Pozvánka na eNutrifórum (akreditovaný webinár)625.74 KB
Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.