Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Dekubity a hojenie rán

ŠPECIÁLNA VÝŽIVA PRE ZLEPŠENIE PROCESU HOJENIA CHRONICKÝCH RÁN A DEKUBITOV ZVNÚTRA

 

Špeciálna výživa s arginínom, zinkom a antioxidantmi vedie k zlepšeniu hojenia1,2 a zníženiu nákladov3 pri starostlivosti o dekubity malnutričných pacientov.

Kvalita výživy, najmä dostatočný príjem kvalitných proteínov, resp. aminokyselín, je dôležitým faktorom hojenia chronickej rany.4

 


 

ŠPECIÁLNA VÝŽIVA SO ŠPECIFICKÝMI NUTRIENTMI (ARGINÍN, ZINOK, VITAMÍN C, ANTIOXIDANTY) VEDIE V POROVNANÍ S BEŽNOU VÝŽIVOU K RÝCHLEJŠIEMU HOJENIU8

 

*Zdroj: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín, www.health.gov.sk

 


 

Referencie:
1. Cereda E, Klersy C, Serioli M, et al. A Nutritional Formula Enriched With Arginine, Zinc, and Antioxidants for the Healing of Pressure Ulcers. Ann Intern Med. 2015; 162:167-174. 2. Cereda E, Ginni A, Pedrolli C, et al. Disease-Specific, Versus Standard, Nutritional Support for the Treatment of Pressure Ulcers in Institutionalised Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2009; 57:1395- 1402. 3. Cereda E, Klersy C, Andreola M, et al. Cost-effectiveness of a disease-specific oral nutritional support for pressure ulcer healing. Clin Nutr. 2017 Feb; 36(1):246-252. 4. Frías Soriano L, Lage Vázquez MA, Maristany CP, et al. The effectiveness of oral nutritional supplementation in the healing of pressure ulcers. J Wound Care. 2004; 13(8):319-322. 5. Schott M, Dachi L, Cassol MC, et al. Risk of pressure ulcer in hospitalized patients after stroke: relation of nutritional factors and of morbidity. Clin Pract. 2018; 15(1):424-432. 6. Jackson D, Sakri AM, Betteridge R, et al. Medical Device-Related Pressure Ulcers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Nurs Stud. 2019 Apr; 92:109-120. 7. da Silva Galetto SG, do Nascimento ERP, Hermida PMV, et al. Medical Device-Related Pressure Injuries: An Integrative Literature Review. Rev Bras Enferm. Mar-Apr 2019; 72(2):505-512. 8. Demling RH. Nutriti on, Anabolism, and the Wound Healing Process: An Overview. Eplasty. 2009;9:e9. Published online 2009 Feb 3. 9. Scholl D, Langkamp-Henken B. Nutrient recommendations for wound healing. Journal of Intravenous Nursing. 2001;24(2):124-132. 10. Patel GK. The role of nutrition in the management of lower extremity wounds. International Journal of Lower Extremity Wounds. 11. Meyer NA, Muller MJ, Herndon DN. Nutrient support of the healing wound. New Horizons. 1994;2:202-14. 12. Niki E. Evidence for beneficial effects of vitamin E. Korean J Intern Med. 2015;30:571-579. 13. Lansdown ABG, Mirastschijski U, Stubbs N, et al. Zinc in wound healing: theoretical, experimental, and clinical aspects.Wound Repair Regen. 2007 Jan-Feb;15(1):2-16. 14. Kirk SJ, Hurson M, Regan MC. Arginine stimulates wound healing and immune function in elderly human beings. Surgery.1993;114:155-160.

Cubitan a Nutrison Advanced Cubison sú potraviny na osobitné lekárske účely - určené na diétny režim pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi. Prípravky sa musia používať pod lekárskym dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám