Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

AKREDITOVANÝ WEBINÁR: Súčasné prístupy v enterálnej výžive

V modernej medicíne patrí aj klinická výživa k dynamicky sa vyvíjajúcim vedným odborom. K dispozícii máme stále nové klinické štúdie, ktoré nám pomáhajú pri orientovaní aký najvhodnejší postup voliť pri detskom pacientovi pri rôznych klinických stavoch. 

Webinár je venovaný trom zaujímavým témam. Ako prvá téma Praktické aspekty enterálnej výživy u detských IBD pacientov, ktorá je dôležitá najmä z toho hľadiska, že sa s týmito ochoreniami stretávame v bežnej klinickej praxi. Druhá téma Vás prevedie súčasnými možnosťami pediatrickej enterálnej výživy - MUDr. Renáta Szépeová, PhD., aké sú jej možnosti, odporúčania a prístupy. Tretia téma je venovaná téme Oligomérnej výžive u detského pacienta - MUDr. Iveta Valachová.“

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., garant podujatia
 

Prednášky

 

Praktické aspekty enterálnej výživy u detských pacientov s IBD                                                       

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Pediatrická enterálna výživa                                                                                                                   

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM a NsP Žiar nad Hronom                                                  

Oligomérna enterálna výživa u detí                                                                                                       

MUDr. Iveta Valachová
DFN Banská Bystrica  

 

 

Pre získanie certifikátu SLK a SKSaPa môžete pristúpiť k vyplneniu testu 20 otázok, každá má 3 možnosti odpovedí a jedna je správna. Pri úspešnom absolvovaní (91 % správnych odpovedí a viac) sa automaticky vygeneruje príslušný certifikát s 2 bodmi do systému celoživotného vzdelávania a môžete si ho stiahnuť do Vášho počítača.Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.